Pascoe menu

LIMFODRENAŻ Krem

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład:
100g produktu zawiera:

100g produktu zawiera:
-Conium D2 4,0g
-Calendula TM 2,0g
-Hydrargyrum biiodatum D5 0,1g
-Stibium sulfuratum nigrum D2 0,1g
Substancje pomocnicze: woda oczyszczona, emulgujący alkohol cetylowo-stearylowy (typ A), etanol 86% (m/m), oleinian oleinowy, sorbitol ciekły, niekrystalizujący.

Pobierz ulotkę

40g krem

Działanie wspomagające w w terapii wspomagającej lokalny system limfatyczny przy infekcjach górnych dróg oddechowych (nosa i gardła) oraz uszu

Sposób stosowania i droga podania:

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: Jeśli nie zalecono inaczej: należy wycisnąć z tuby 2-3 cm kremu i wmasować 1 do 3 razy na dobę w obszarze powiększonych i bolesnych węzłów chłonnych. Lek stosuje się na skórę.

Przed zastosowaniem zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Obrzęki węzłów chłonnych mogą być spowodowane różnymi chorobami. Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli obrzęk (nawet, jeśli występuje bez bólu) węzłów chłonnych utrzymuje się dłużej niż 2 tygodnie; jeśli występują objawy ostrego zapalenia (zaczerwienienie, ból, obrzęk, uczucie gorąca) lub w przypadku skrócenia oddechu, gorączki lub ropnego kaszlu. Produkt leczniczy LIMFODRENAŻ PASCOE® Sensitiv, krem zawiera alkohol cetylowo-stearylowy, który może wywołać miejscowe podrażnienie skóry (np. kontaktowe zapalenie skóry). Dzieci i młodzież: Brak udokumentowanych badań dotyczących bezpiecznego stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia. W związku z tym lek nie może być stosowany u dzieci poniżej 12 roku życia.

Przeciwskazania:

Nadwrażliwość na substancje czynne lub pomocnicze.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze nie większej niż 25 C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20720 wydanego przez Prezesa URPLWMiPB.
Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

LIMFODRENAŻ Krem

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład:
100g produktu zawiera:

100g produktu zawiera:
-Conium D2 4,0g
-Calendula TM 2,0g
-Hydrargyrum biiodatum D5 0,1g
-Stibium sulfuratum nigrum D2 0,1g
Substancje pomocnicze: woda oczyszczona, emulgujący alkohol cetylowo-stearylowy (typ A), etanol 86% (m/m), oleinian oleinowy, sorbitol ciekły, niekrystalizujący.

Pobierz ulotkę

40g krem

Działanie wspomagające w w terapii wspomagającej lokalny system limfatyczny przy infekcjach górnych dróg oddechowych (nosa i gardła) oraz uszu

Sposób stosowania i droga podania:

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: Jeśli nie zalecono inaczej: należy wycisnąć z tuby 2-3 cm kremu i wmasować 1 do 3 razy na dobę w obszarze powiększonych i bolesnych węzłów chłonnych. Lek stosuje się na skórę.

Przed zastosowaniem zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Obrzęki węzłów chłonnych mogą być spowodowane różnymi chorobami. Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli obrzęk (nawet, jeśli występuje bez bólu) węzłów chłonnych utrzymuje się dłużej niż 2 tygodnie; jeśli występują objawy ostrego zapalenia (zaczerwienienie, ból, obrzęk, uczucie gorąca) lub w przypadku skrócenia oddechu, gorączki lub ropnego kaszlu. Produkt leczniczy LIMFODRENAŻ PASCOE® Sensitiv, krem zawiera alkohol cetylowo-stearylowy, który może wywołać miejscowe podrażnienie skóry (np. kontaktowe zapalenie skóry). Dzieci i młodzież: Brak udokumentowanych badań dotyczących bezpiecznego stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia. W związku z tym lek nie może być stosowany u dzieci poniżej 12 roku życia.

Przeciwskazania:

Nadwrażliwość na substancje czynne lub pomocnicze.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze nie większej niż 25 C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20720 wydanego przez Prezesa URPLWMiPB.
Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.